Siin on toodud kõige tähtsamad projektid, mis on täidetud ettevõtte poolt alates asutusaastast. Projektidel oli huvitav tehniline sisu või nad olid tähtsad ettevõtte jaoks finantsilise poole pealt.

2021 - IRU elektrijaam

2021 - IRU ELEKTRIJAAM

Low-NOx põletite tarnimine ja paigaldamine VK-1 Enefit Green AS katlale.

2021 - Auvere Elektrijaam

2021 - AUVERE EJ

Retortgaasi, pürolüüsivee ja karbamiidi torustikute projekteerimine, ehitamine ja kasutuselevõtt Auvere Elektrijaamas.

2020 - Reconstruction of boiler ТП-101

Eesti elektrijaama katla ТП-101 rekonstrueerimine koos nelja ENTEHi poolt konstrueeritud uttegaasi Low-NOx põleti paigaldamisega, iga põleti võimsus 45 MW (EPC leping).

 2020 - Enefit Power AS - Balti elektrijaam

Balti elektrijaama ploki nr 11 auruturbiini К-200-130 vibratsiooni põhjuste analüüs ja ettepanekute väljatöötamine nende kõrvaldamiseks.

2019 - VKG Energia OÜ

Põletitest ja katlast poolkoksigaasi kondensaadi kogunemissüsteemi projekteerimine, paigaldustööde järelevalve ja käivitus (VKG Energia OÜ).

2019-ENEFIT GREEN-Paide

5 MWh süttimispõleti paigaldamine keevkihiga katlal Enefit Green Paide elektrijaamal.

2019 - VKG OIL

Gaasipõletid VKG OIL toru-tüüpi pürolüüsiahjule.

2019 - Balti power station

Balti elektrijaama baggerpumpla tehnilis-majanduslik põhjendatus ja rekonstrueerimise eelprojekt.

2018 - Balti power station

Kütteeveevarustussüsteemi rekonstrueerimine Balti Elektrijaamalt Narva Linna.

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Seadmete tarnimine

Katlad ja põletid,
Süütajad,
Pumbad,
Soojusvahetid,
Liitmikud,
Ventiilid
Instrumentaalseadmed

Kontaktid

ENTEH Engineering AS
Reg.nr: 10339194
Elektriku 3, 30328
Kohtla-Järve Estonia
GSM +372 506 6323
Office +372 337 3357
e-mail: info@enteh.ee

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website