Inseneriteenused ja teenindus

service2ENTEH Engineering AS pakub oma insneriteenuseid soojustehnika ja soojusenergeetika segmendis. Tööperioodi jooksul on meie meeskonnal õnnestunud koguda laialdased praktilised kogemused projektide loomisel ja nende elluviimisel erinevates valdkondades. Koostöö meiega tagab, et saate kõige energiasäästlikumad, täiustatud ja kuluefektiivsemad lahendused.

  • Madala võimsusega vesikütte- ja aurukatlamajade ehitus ja konstrueerimine, soojusvarustussüsteemide kaasajastamine;
  • Soojuselektrijaamades uuenduslike toodete ja tehnoloogiate juurutamisega seotud inseneritööd;
  • Riskianalüüs, HAZOP, ekspertiis, konsultatsioonid, järelvalve;
  • Soojusvarustussüsteemide kaasajastamine;
  • Paigaldus-, remont- ja hooldustööd soojuselektrijaamades; erineva võimsusega auru- ja kuumaveeboilerite tööreziimide katsetamine ja reguleerimine tahketel, vedelatel või gaaskütustel; küttevõrkude reguleerimine;
  • Ökoloogia valdkonna tööd (lubatud heitkoguste normide kavandid, heitmete mõõtmine, heitmetöötlussüsteemide projekteerimine ja ehitamine). 

Seadmete tarnimine

Katlad ja põletid,
Süütajad,
Pumbad,
Soojusvahetid,
Liitmikud,
Ventiilid
Instrumentaalseadmed

Kontaktid

ENTEH Engineering AS
Reg.nr: 10339194
Elektriku 3, 30328
Kohtla-Järve Estonia
GSM +372 506 6323
Office +372 337 3357
e-mail: info@enteh.ee

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website