Firmast

ENTEH Engineering AS loodi 1991 a. Kohtla-Järve Elektrijaama territooriumil tegutsenud G.M.Krizizanovski nimelise vene teadus-uurimisinstituudi (ENIN) inseneri-koosseisu baasil. Firma on spetsialiseerunud täitma töid soojustehnika ja soojusenergeetika alal, ja omab kõiki litsentse ja lube (alates projekteerimisest kuni ehituseni), vajalikke aparaate ja seadmeid ning kvalifitseeritud personali.

Tegevusvaldkond

Soojuselektrijaamad, katlamajad, soojusvõrgud, tootmisettevõtted.

ENTEH Engineering AS teostab:

  • Uurimis- ja analüütilised tööd soojustehnika ja soojusenergeetika valdkonnas;
  • Surveanumate ja –torustike projekteerimine vastavalt PED 97/23, gaasivarustussüsteemide ja ohtlike vedelike anumate projekteerimine;
  • Väikese võimsusega veesoojendus- ja aurukatlamajade ehitus ja rekonstrueerimine, soojavarustussüsteemide moderniseerimine;
  • Innovaatiliste toodete ja tehnoloogiate juurutamisega seotud tööd soojuselektrijaamades;
  • Kaasaegsete seadmete ja materjalide tarne soojustehnika ja soojusenergeetika objektidele;
  • Montaaži-, remondi- ja hooldustööd soojusenergeetika objektidel, erineva võimsusega tahkel, vedelal ja gaasikütusel töötavate auru- ja veesoojenduskatelde töörežiimide katsetused ja häälestus, soojusvõrkude häälestus;
  • Ökoloogiaalased tööd (lubatud heitkoguste normatiivide projektide koostamine, heitkoguste mõõtmine, heitkoguste puhastussüsteemide projekteerimine ja ehitus).

Meie tellijateks on põhiliselt Eesti suured tootmisettevõtted, aga samas ka väiksemad ettevõtted. Tööde kvaliteet garanteeritakse kvalifitseeritud töötajatega, kellel on antud valdkonnas pikaajaline töökogemus, samuti kaasaegse tehnilise varustusega. Meie ettevõte on valmis Teiega koostööd tegema, lahendamaks ülesandeid soojusenergeetika ja soojustehnika valdkonnas.

Seadmete tarnimine

Katlad ja põletid,
Süütajad,
Pumbad,
Soojusvahetid,
Liitmikud,
Ventiilid
Instrumentaalseadmed

Kontaktid

ENTEH Engineering AS
Reg.nr: 10339194
Elektriku 3, 30328
Kohtla-Järve Estonia
GSM +372 506 6323
Office +372 337 3357
e-mail: info@enteh.ee

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website