Innovaatilised arendused

1. Põletid võimsusega kuni 20 MW madala kalorsusega gaasi põletamiseks (kütteväärtus 3,0 – 3,5 MJ/m3).
2. Põletid võimsusega kuni 20 MW kõrge kütteväärtusega protsessigaasi põletamiseks (kütteväärtus 40,0 – 53,0 MJ/m3).
3. Õliküttega pilootpõletid kuni 10 MW keevkihtkateldele.
4. Kuivräbu ja tuhaeemaldus ning pneumaatiline transpordisüsteem.
5. Süsteem lubjakivi puhumiseks katla ahju vääveldioksiidi eraldamiseks.
6. Õhuvoolude korraldamine aurukatla torukujulises õhusoojendis, et vältida madalatemperatuurilist sulfiidkorrosiooni.