Teenused ja toodang

Teenused:

  • Uurimis- ja analüütilised tööd soojustehnika ja soojusenergeetika valdkonnas;
  • Surveanumate ja torustike projekteerimine vastavalt PED 97/23, gaasivarustussüsteemide ja ohtlike vedelike anumate projekteerimine;
  • Väikese võimsusega veesoojendus- ja aurukatlamajade ehitus ja rekonstrueerimine, soojavarustussüsteemide moderniseerimine;
  • Innovaatiliste toodete ja tehnoloogiate juurutamisega seotud inseneritööd soojuselektrijaamades;
  • Kaasaegsete seadmete ja materjalide tarne soojustehnika ja soojusenergeetika objektidele;
  • Montaaži-, remondi- ja hooldustööd soojusenergeetika objektidel, erineva võimsusega tahkel, vedelal ja gaasikütusel töötavate auru- ja veesoojenduskatelde töörežiimide katsetused ja häälestus, soojusvõrkude häälestus;
  • Ökoloogiaalased tööd (lubatud heitkoguste normatiivide projektide koostamine, heitkoguste mõõtmine, heitkoguste puhastussüsteemide projekteerimine ja ehitus).

Toodang:

1. Täielikult automatiseeritud konteinerkatlamajad (auru- ja veesoojendusel) looduslikul gaasil ja vedelkütusel võimsusega 500 kuni 5 000 kW alates projektist kuni seadmete tarne, montaaži ja hooldusteeninduseni.

2. Katlad, põletid, süüted, leegiandurid, pumbad, soojusvahetid, armatuur ja abiseadmed elektrijaamadele ning katlamajadele.

3. Innovaatilised tooted:

  • Kõrge rõhuga silindri reguleerimisklapid vene auruturbiinide К-200-130, Т-110-130, ПТ-80-130 jaoks;
  • Madala rõhuga turbiinide К-200-130 silindri väljundtoru vastu-keerisrestid;
  • Põletid võimsusega kuni 18 MW madala kalorsusega gaasi põletamiseks (kõrgahju tüüpi).

4. Surveanumate, torustike, gaasi- ja ohtlike vedelike süsteemide projektidokumentatsioon.

Innovaatilised tooted:

1. Põletid võimsusega kuni 20 MW madala kalorsusega gaasi põletamiseks (kalorsusega 3,0 - 3,5 MJ/m3 ).

2. Põletid võimsusega kuni 20 MW kõrge kalorsusega gaasi põletamiseks (kalorsusega 40,0 - 45,0 MJ/m3 ).

3. Kuiva slaki ja tuhaeemaldamise pneumotranspordi süsteem.

4. Lubja kalda koldasi puhumise süsteem, vääveldioksiidi sidumiseks.

5. Õhuvoogude organiseerimine aurukatla torujas, õhusoojandis madalatemperatuurilise väävlikorrosiooni.