ENTEH Engineering Projektide ajalugu aastate kaupa

Siin on toodud kõige tähtsamad projektid, mis on täidetud ettevõtte poolt alates asutusaastast. Projektidel oli huvitav tehniline sisu või nad olid tähtsad ettevõtte jaoks finantsilise poole pealt.

  1. Eesti elektrijaama katla ТП-101 rekonstrueerimine koos nelja diiselkütusel töötava käivituspõleti paigaldamisega, iga põleti võimsus 25 MW (projekteerimine, mehaaniliste ja automaatikaseadmete tarnimine, käivitus- ja häälestustööd)
  5B 5B3
  1. Eesti elektrijaama katla ТП-101 rekonstrueerimine koos nelja ENTEHi poolt konstrueeritud uttegaasi Low-NOx põleti paigaldamisega, iga põleti võimsus 45 MW (EPC leping)
  5A
  1. Balti elektrijaama ploki nr 11 auruturbiini К-200-130 vibratsiooni põhjuste analüüs ja ettepanekute väljatöötamine nende kõrvaldamiseks
  1. Põletitest ja katlast poolkoksigaasi kondensaadi kogunemissüsteemi projekteerimine, paigaldustööde järelevalve ja käivitus (VKG Energia OÜ) vkg 1
  2. 5 MWh süttimispõleti paigaldamine keevkihiga katlal Enefit Green Paide elektrijaamal.   Paide burner  
  3. Gaasipõletid VKG OIL toru-tüüpi pürolüüsiahjuleDGM
  4. Balti elektrijaama baggerpumpla tehnilis-majanduslik põhjendatus ja rekonstrueerimise eelprojekt
  1. Kütteeveevarustussüsteemi rekonstrueerimine Balti Elektrijaamalt Narva Linna.
  2. Katla E-135 tootmiskatse: Poolkoksigaasi põletamine ekstremaalselt kõrge suitsugaasi retsirkulatsiooniga põletamisõhku. Preparation of an article on this topic. gorenie
  3. VKG Oil AS õimahutite hingamisgaaside utiliseerimissüsteemi projekteerimine ja ehitamine.  vkg uptlso
 • Kuue ENTEH-VTI kahekütuseliste põletite (6x20MWh) paigaldus ja käivitamine VKG Energia OÜ Põhja SEJ-l (katel Е-135)  2
  1. Soojuse utiliseerimise süsteemi projekt ja ehitus, ehitusplokkide tootmise ettevõttele. Autoklaavide auruheitme soojust kasutatakse toitevee soojendamiseks. Tellija VKG Plokk OÜ.
  2. Kuue gaasipõleti valmistamine ja tarne. Põletid on täielikult komplekteeritud automaatikasüsteemidega, juhtimis- ja reguleerimisseadmetega.
   Iga põleti võimsus on 20 Mwt. Põletid kasutavad 2 gaasi liiki - kõrgkaloriline, põlemissoojusega 43-53 MJ/m3 ja madalakaloriline, põlemissoojusega 3,0 - 3,8 MJ/m3. NOx projektijärgsed heitmed on kuni 100 mg/nm3 O2 = 3% juures
   Tellija: Belenergomas (Venemaa).
  Screenshot 16
 • 2014

  1. Проект и изготовление low-NOX горелок мощностью 19 МВт для сжигания высококалорийного (ретортного) газа сланцепереработки с подачей дымовых газов рециркуляции во вторичный воздух. Реконструкция сланцевого котла ТП-101 для совместного сжигания сланца и ретортного газа. На котле ТП-101 дополнительно установлены шесть газовых горелок и система рециркуляции дымовых газов. Доля газа по теплу – до 40% нагрузки котла. Ответственность ENTEH – полный проект, поставка газовых горелок и системы рециркуляции дымовых газов, пуско-наладочные работы. Заказчик – EESTI ENERGIA. 
   Screenshot 1 Burner view from furnace 1
  2. ЕРС контракт на реконструкцию системы предварительного подогрева воздуха и распределенной системы подачи воздуха в трубчатый воздухоподогреватель котла БКЗ-75-39Ф. Цель реконструкции – устранить низкотемпературную сернистую коррозию труб воздухоподогревателя при работе котла на высокосернистых топливных газах сланцепереработки. Внедрено на трех котлах. Заказчик – VKG Energia OÜScreenshot 5

  2013

  1. Проектирование и строительство СНР с газовой турбиной OPRA. Электрическая мощность турбины до 1800 кВт. Тепловая мощность системы утилизации тепла  до 4500 кВт. Ответстенность ENTEH – все проектные работы и EPC контракт на тепловую часть. Заказчик - REPO by SORBES. 
   REPO Sorbes GT CHP s

  2. Расчетно-аналитическое исследование и разработка технологии совместного сжигания высококалорийного (ретортного) газа сланцепереработки и пылевидного сланца на котле ТП-101 Эстонской ЭС (совместно с ВТИ и МЭИ). Заказчик – EESTI ENERGIA.  grafik3
  2012
  1. Разработка проектов реконструкции котлов Е-25 и ТС-35 с целью увеличения доли сжигаемых на котлах газов сланцепереработки (совместно с ВТИ). Разработка и внедрение газовых горелок конструкции ENTEH мощностью до 5 МВт на низкокалорийном (генераторном) газе сланцепереработки. Заказчик – KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ.  
   KKT BURNERS picture1
  2. Разработка и внедрение растопочной горелки конструкции ENTEH для котла с кипящим слоем на древесных опилках. Мощность горелки 10 МВт, топливо – сланцевое масло. Заказчик – SILLAMÄE SOOJUS ELEKTRIJAAM
  3. Рабочий проект реконструкции воздуховодов и реконструкции поверхностей нагрева в топке котла ТП-101 для внедрения технологии двухступенчатого сжигания сланца с целью снижения выбросов NOX (технология и основной проект предложены FORTUM). Заказчик – EESTI ENERGOMONTAAZ and FORTUM POWER AND HEAT.  
   
   
 • 2011

  1. Проект и изготовление горелок мощностью 13 МВт для сжигания высококалорийного (ретортного) газа сланцепереработки. Реконструкция сланцевого котла БКЗ-75-39Ф для совместного сжигания сланца, ретортного (высококалорийного) газа и генераторного (низкокалорийного) газа. На котле БКЗ-75-39Ф дополнительно установлены две горелки ретортного газа. Ответственность ENTEH – полный проект, поставка и монтаж газовых горелок и пуско-наладочные работы. В последующем на других котлах установлено еще 10 таких горелок. Заказчик – VKG Energia OÜ. 
   Screenshot 2 горелка котел 5 Северной ЭС 
  2. Разработка проектной документации системы помола и вдува известняка в топку котла ТП-101 с целью снижения выбросов диоксида серы. Заказчик – EESTI ELEKTRIJAAM. 
   ЭС1 Picture2

  2010
  1. EPC контракт на строительство системы сухого золоудаления для котла БКЗ-75-39ФСл. Производительность по твердому продукту – до 7 т/ч, длина пневмотранспорта – 250 метров, пневмокамерный насос английской фирмы MACTENN. В последующем аналогичная система внедрена еще на одном котле БКЗ-75-39Ф. Заказчик – VKG Energia OÜ. 
   золоудаление1 золоудаление2
   Picture1
  2. Разработка проектной документации склада жидкого топлива 100 м3. Заказчик – HORIZON PULP and PAPER.
  3. Разработка проектной документации для газопровода ретортного газа для газовых горелок котлов блока №8 Эстонской ЭС. Расход ретортного газа до 8 000 нм3/ч. Заказчик – ALSTOM ESTONIA.
  4. Расчетный анализ тепло-гидравлических режимов работы системы теплоснабжения города Нарва. Заказчик – NARVA SOOJUSVORK AS.

  2009

  1. Разработка проектной документации для технологии очистки тяжелых фракций сланцевого масла от твердых примесей на основе предварительного разбавления бензиновыми фракциями и последующего центрифугирования. Заказчик – Завод масел, EESTI ENERGIA.
 • 2008

  1. ЕРС контракт на установку одного парового котла и одного водогрейного котла мощностью по 10 МВт каждый на сланцевом масле для Ахтмеской ЭС. Котлы фирмы LOOS и горелки фирмы SAACKE. Заказчик – AHTME ELEKTRIJAAM. kotel
  2. Разработка проектной документации и работы по монтажу технологических трубопроводов (пар и конденсат) трех автоклавов для производства строительных блоков. Давление пара 12 бар, объем каждого автоклава – 160 м3, модуль G в соответствии с PED 97/23. Заказчик – SILBET AS.

  2007

  1. Проекты технологических трубопроводов ретортного газа, природного газа, пара, питательной воды и отопительной воды от установки ПЕТРОТЕР-1 до Северной ЭС и Южной ЭС. В последующем аналогичные проекты были разработаны для установок ПЕТРОТЕР-2 и -3. Заказчик – VKG OIL AS.IMAG0150
  2. Реконструкция системы подачи природного газа к горелкам трех водогрейных котлов мощностью по 100 МВт и разработка алгоритмов их автоматического розжига и управления нагрузкой. Заказчик - IRU ELEKTRIJAAM
  3. Экспериментальный стенд по вдуву известняка в топку котла БКЗ-75-39Ф на электростанции VKG Energia OÜ для исследования процессов связывания диоксида серы при сжигании высокосернистого топливного газа сланцепереработки. Собственное финансирование. рис
  4. Установка выравнивающего экрана в проточной части турбины К-200-130 для повышения ее эффективности на пониженных нагрузках (патент МЭИ). В последующем внедрено на двух турбинах. Заказчик – EESTI ELEKTRIJAAM.

  2006

  1. Разработка горелок совместного сжигания природного газа и древесной пыли и оснащение новыми горелками четырех сушильных агрегатов предприятия. Мощность горелок – до 6 МВт. Заказчик - REPO VABRIKUD.
  2. Разработка проектной документации для реконструкции системы отопления и вентиляции турбинного цеха Балтийской электростанции. Заказчик BALTI ELEKTRIJAAM.
 • 2005

  1. Разработка проектной документации системы паропроводов для склада жидких нефтепродуктов. Заказчик – PAKTERMINAL AS
  2. EPC контракт на установку фреонового чиллера фирмы HITACHI хладопроизводительностью 700 кВт. Заказчик – VIRU LIIMID AS

  2004

  1. Разработка проекта горелок для сжигания низкокалорийного (генераторного) газа сланцепереработки тепловой мощностью 20 МВт и проекта реконструкции котла БКЗ-75-39 ФСл для совместного сжигания сланца и низкокалорийного газа. Калорийность газа – 3,6 МДж/нм3 и расход газа на горелку – до 20 000 нм3/ч. В последующем до 2007 года изготовлено и установлено на четырех котлах всего восемь таких горелок, которые до сих пор в работе.  Заказчик - VKG Energia OÜ.
  2. EPC контракт на изготовление транспортабельной установки по перекачке жидких продуктов из железнодорожных цистерн на морские суда. Заказчик – TANKCHEM.

  2003

  1. Испытания турбин Т-100-130 и ПТ-80-130 на электростанции ИРУ (совместно с ВТИ). Заказчик - IRU ELEKTRIJAAM
  2. Установка выравнивающих решеток на выхлопном патрубке турбины К-200-130 Эстонской электростанции (патент МЭИ). В последующем до 2007 года внедрено на пяти турбинах. Закзчик -EESTI ELEKTRIJAAM.
 • 2002

  1. Исследование систем отопления малых городов и поселков северо-востока Эстонии и разработка моделей их реконструкции. Заказчик – EUROPEAN COMMISSION, RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL
  2. EPC контракт на строительство паровой котельной на газовом топливе мощностью 6 МВт (котел VIESSMANN, горелка WEISHAUPT). Заказчик – SILBET AS

  2001

  1. EPC контракт на установку аммиачного чиллера хладопроизводительностью 1000 кВт. Заказчик - VIRU LIIMID AS.

  2000

  1. ЕРС контракт на реконструкцию градирни хладопроизводительностью 40 МВт. Заказчик - KOНTLA-JARVE ELEKTRIJAAM.
  2. Внедрение модернизированных регулирующих клапанов на турбинах Т-100-130 и ПТ-80-130 на электростанции ИРУ (патент МЭИ). Заказчик - IRU ELEKTRIJAAM. 
 • 1999

  1. Расчетный анализ и работы по реконструкции пикового бойлера электростанции ИРУ. Заказчик – IRU ELEKTRIJAAM

  1998 

  1. ЕРС контракт на строительство полностью автоматизированной контейнерной котельной мощностью 1 МВт с паровым котлом и горелкой на природном газе. Заказчик - NARVA VESI

  1997 

  1. Внедрение модернизированных регулирующих клапанов на турбине К-200-130 Эстонской ЭС (патент МЭИ). В последующем до 2005 года установлено 18 клапанов на шести турбинах этого типа. Заказчик - EESTI ELEKTRIJAAM.

  1996 

  1. Расчетный анализ режимов работы котла-утилизатора сланцеперерабатывающей установки УТТ-3000. Заказчик – EESTI ELEKTRIJAM.

  1995 

  1. Работы по наладке режимов факельного сжигания сланца на котлах типа БКЗ-75-39ФСл. Заказчик – KOHTLA-JÄRVE ELEKTRIJAAM and AHTME ELEKTRIJAAM.