Ettekanne VSI (Venemaa Soojusteehnika Intituudi) konverentsil Moskvas.