Poliitika

Klientide huvide rahuldamine energia tootmise ja energiatarbimise vallas,  terviklike ja kvaliteetsete inseneriteenuste pakkumise, uuenduslike tehnoloogiate turule toomise, üleaailmsete  parimate tootjate  kaasaegsete seadmete tarnimise, paigaldamise ja kasutuselevõtu kaudu.

Kvaliteedipoliitika on ettevõtte arengustrateegia lahutamatu osa, seda nii omanike, töötajate  kui  ühiskonna huvides.

Kvaliteedipoliitika järjepideva rakendamise alusteks on:

  • Tööülesande ja kliendi nõudmiste põhjaliku teaduslik-tehnilise analüüsi eelnev läbiviimine
  • Kaasaegsetele energiasäästlikele tehnoloogiatele ning juhtivatele,  usaldusväärsete ja ökonoomsete  seadmete tootjatele,  keskendunud projekteerimistööde pädev teostamine, rangelt kooskõlas kliendi nõuete, määruste ja seadustega
  • Paigaldus-, remondi- ja hooldustööde teostamine,  rangelt kooskõlas projektdokumentatsiooniga, kasutades sertifitseeritud materjale ja kaasaegseid professionaalseid tööriistu
  • Garantiikohustuste range järgimine ja regulaarne koostöö kliendiga garantiijärgsel perioodil
  • Ettevõtte töötajate kvalifikatsiooni pidev tõstmine
  • Ettevõtte infrastruktuuri täiustamine, uute seadmete soetamine, töötajate motivatsiooni tõstmine oma tootmisülesannete kvaliteetsel täitmisel

Kvaliteedijuhtimissüsteemi effektiivsuse/resultatiivsuse pidev parandamine